شعار سال
شنبه 02 تیر 1403

روش های انجام بازرسی ونظارت

1. بازرسی مستمر یا دوره‌ای: انجام بازرسی در قالب برنامه‌ای مدون و منظم سالانه که در این نوع بازرسی وضعیت کلی، ساختاری و تشکیلاتی، نحوه مدیریت، رفتار کارکنان و عملکرد حوزه‌های مشمول مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2. بازرسی موردی (فوق‌العاده): حسب دستور و درخواست مقامات ذیربط انجام می‌شود و اجرای آن معمولاً در محدوده موضوع خاص ارجاعی و در خارج از برنامه‌های زمان‌بندی شده صورت می‌گیرد.

اهداف بازرسی و نظارت

1. سنجش و اصلاح عملکرد یک سازمان برای بدست آوردن این اطمینان که اهداف سازمان و طرح های اجرایی آن با کامیابی به انجام رسیده است
2. تعیین استانداردها و‌‌ معیارهایی برای اندازه گیری .
3. اندازه‌گیری عملیات وعملکرد
4. مقایسه عملکرد بااستانداردها
5. اقدامات اصلاحی
6. مقایسه عملکردجامعه مورد بازرسی با قوانین ، مقررات و استاندارد های تعیین شده مورد مقایسه وانعکاس نتایج بررسی جهت بکارگیری اقدامات اصلاحی به سیستم.
7. پیشگیری از وقوع اشکالات در سیستم وجلوگیری از تخلف .
8. جلوگیری از رشد ، توسعه و تکرار عوامل بروز تخلف که در نتیجه آن از صرف هزینه های بعدی برای کشف تخلف و برخورد با نواقص موجود و ریشه دار در سیستم جلوگیری میگردد.
9. کمک به اجرای قانون و‌ نیل به اهداف پیش بینی شده درآن .
10. آموزش درحین خدمت و‌ افزایش بهره وری کارکنان .
11. حفظ حقوق مردم و نظام .
12. فراهم آمدن موجبات تجزیه و‌‌‌‌ تحلیل منطقی برعملکرد گذشته وحال ادارات .

سایر پیوندها
تنظیمات قالب