شعار سال
شنبه 02 تیر 1403

      شماره تماس وخلاصه شرح وظایف کارشناسان آموزشگاه های آزاد

 
ردیف شهرستان نام مرکز نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس شرح وظایف
1 اراک اداره کل محمدرضا فراهانی سرپرست اداره موسسات کارآموزی آزاد         شماره ثابت   0863249200 نظارت برحسن اجرای آئین نامه وضوابط ودستورالعمل های مربوطه -تقسیم وظایف بین کارشناسان 
2 08632269001-4   داخلی  423  
3 مریم نهرمیانی کارشناس 08632269001-4   داخلی  405 انجام  کلیه مکاتبات - تشکیل منظم جلسات هیات نظارت - پیگیری وتشکیل جلسات ماهیانه با کانون و انجمن ها 
4  پرستوبهرامی کارشناس 08632269001-4   داخلی  409 کلیه امور مربوط به صدور  پروانه تاسیس آموزشگاههای آزاد ،معرفی به اماکن آموزشگاه های آزاد 
5 الهام جعفری فرد کارشناس 08632269001-4   داخلی  427 صدور و تمدید مربیگری -پیگیری کلیه امور مربوط به بازرسی  آموزشگاه های آزاد  
6 آزاده قدیری کارشناس 08632269001-4   داخلی  447 صدوروتمدید تمدید تاسیس شهرستانها وتمدید  تاسیس اراک -تایید دوره ها در پرتال سازمان 
7 زهراآذریان کارشناس 08632269001-4   داخلی  438  بازرسی مکان وتجهیزات خواهران-پیگیری شکایت کارآموزان 
  رضارضائی کارشناس 08632269001-4   داخلی  440 بازدید مکان وتجهیزات،اجرای آموزشهای مهارتی توسط آموزشگاه های آزاددرصنایع وصنوف
8 جابرمیرزایی کارشناس 08632269001-4   داخلی  402 انجام کلیه  ا مور مربوط به آمار آموزشگاههای آزاد-پیگیری ارزیابی عملکرد واحد- پیگیری و بروز رسانی سایت و 
9 ساوه   زهرا بنی فاطمی کارشناس 08642416449   پیگیری کلیه امورات آموزشگاه های آزاد مرکز
10 دلیجان مصطفی عابدی کارشناس 43257602  پیگیری کلیه امورات آموزشگاه های آزاد مرکز
11 محلات  ابراهیم علی احسانی کارشناس 432576002 پیگیری کلیه امورات آموزشگاه های آزاد مرکز
12 خمین   اشرف السادات هاشمی کارشناس  08646336701  پیگیری کلیه امورات آموزشگاه های آزاد مرکز
13 شازند محمدعلی حامدی کارشناس  08638227405  پیگیری کلیه امورات آموزشگاه های آزاد مرکز
14 تفرش محمدرضانوروزی کارشناس  08636222216    پیگیری کلیه امورات آموزشگاه های آزاد مرکز
15 آشتیان  مریم ارس آشتیانی کارشناس  08637224051  پیگیری کلیه امورات آموزشگاه های آزاد مرکز
سایر پیوندها
تنظیمات قالب